Study association i.d

Over Ons

Studievereniging i.d is één van de grootste, actiefste en leukste studieverenigingen van Delft. Studievereniging i.d is uniek in zijn soort en creatief in haar denken. De studievereniging is sinds 1973 uitgegroeid tot een actieve vereniging met ruim 2500 leden, 27 commissies en zo'n 175 actieve commissieleden. Daarnaast heeft i.d een bestuur van acht enthousiaste studenten die de studievereniging een jaar lang draaiende houden.

De vereniging is er voor studenten Industrieel Ontwerpen, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van de student IO. Dit doet Studievereniging i.d door de studenten mogelijkheden te bieden die ze bij de opleiding niet krijgen. Denk hierbij aan het versterken van het contact tussen studenten en medewerkers van IO en het versterken van de contacten met andere faculteiten en andere opleidingen. Ook krijgen studenten Industrieel Ontwerpen de kans kennis op te doen over het vakgebied en het bedrijfsleven.

Daarnaast is Studievereniging i.d heel actief in het onderwijs. i.d-Education zet zich in om de klachten van de studenten te signaleren en streeft ernaar deze problemen op te lossen. i.d-Education vertegenwoordigt alle studenten IO in diverse onderwijsorganen en heeft inspraak bij het maken van beslissingen over het onderwijs.

Studievereniging i.d geeft studenten ook de mogelijkheid om naast hun studie allerlei activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn erop gericht een meerwaarde te geven aan de opleiding en het vakgebied. Het zijn inspirerende activiteiten die vooral ook heel erg leuk zijn en een commissie doen om een activiteit te organiseren is leerzaam en gezellig!

Jump to our: bestuurcommissiesmasterdisputenvooraanstaande leden

Het huidige bestuur

Bestuur 45

Gedurende academisch jaar 2017-2018 wordt Studievereniging i.d bestuurd door Bestuur 45, bestaande uit (van links naar rechts):

Bart Stegewerns Voorzitter
Laura van Overhagen Secretaris
Thomas Nieuwendijk Penningmeester
Avelien Husen Commissaris Onderwijs Bachelor
Eva Oosterlaken Commissaris Onderwijs Master
Lodewijk Rauwenhoff Commissaris Extern
Koen Emous Commissaris Evenementen
Fay de Grefte Commissaris Publiciteit

Bekijk afgelopen besturen

Een aantal van onze commissies

Cases on Tour

Cases on Tour is een vier dagen durende reis door Nederland, België en Duitsland waar zij verschillende cases oplossen bij vier verschillende bedrijven.

i.d-Education

De FSR, OKIO, en OD werken samen aan het verzamelen en verwerken van feedback om het onderwijs te verbeteren.

Vidio

De Vidio commissie legt alle evenementen van Studievereniging i.d vast in bewegend beeld.

IO Festival

IO Festival is het grootste jaarlijks, door studenten georganiseerde, muziekfestival in Nederland.

Bekijk alle commissies

Onze masterdisputen


Onze onderscheiden leden

Studievereniging i.d bedankt industrieel ontwerpers met belangrijke bijdragen aan het vakgebied en de studievereniging door ze Erelid te maken. Personen die niet actief zijn geweest als industrieel ontwerpers maar wel hebben bijgedragen—of dit zelfs nog steeds doen—aan de studievereniging, worden Lid van Verdienste.