Study association i.d

iTanks is looking for a

Product Engineer

Nieuwegein Job

Apply directly

iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor havengerelateerde industrie. Een industrie met enorm veel innovatiepotentieel! Onze Missie: verbinden en vernieuwen. Wij verbinden bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts met elkaar en introduceren deze partijen met nieuwe technologie en de laatste innovaties van binnen en buiten de sector

Snel van idee tot innovatie

Sinds 2012 ligt de kracht van iTanks in het vernieuwen van de havengerelateerde industrie. Er is enorm veel kennis en expertise beschikbaar waarvan de toepassingsgebieden voor de industrie nog niet (optimaal) worden benut. Dat zijn de kansen waar iTanks op inspringt. Snel van idee tot innovatie. iTanks initieert en katalyseert diverse innovatietrajecten. Dit in samenwerking met ondernemers, kennispartners en financiers zodat ideeën snel ontwikkeld worden tot innovaties. De Rotterdamse mentaliteit van iTanks resulteert zich in actie van waaruit diverse concrete resultaten zijn ontstaan.

 

Wat wij zoeken

Bij onze partner Translas in Nieuwegein is per direct een plaats vrijgekomen in het innovatieteam wat werkt aan de door TNO gepatenteerde innovatie de Cycloon. Voor dit gesubsidieerde project zijn wij dringend op zoek naar:

 

Doel;

Van eerste prototype naar markt gereed product

De werkzaamheden;

 

Raakvlakken met;

 

Jij bent

 

Wat wij bieden

Apply directly